VIGTIGT: Den grønne lampe skal blinke - og tidspunktet skal være aktuelt for at data er friske !

Weather Display Live
You need to install v8, or greater, of Flash Player from Adobe and have javascript enabled to view Weather Display Live.